10 grudnia 2016

Wolontariat Misyjny

SPOTKANIA

KIM JESTEŚMY: Wolontariat Misyjny

GDZIE: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4

KIEDY: Środy

GODZ.: 19.00

Wspólnota co tydzień spotyka się, by formować swego ducha na wspólnej modlitwie, mszach świętych, dzieleniu Słowem Bożym, adoracji Najświetszego Sakramentu, spotkaniach tematycznych dotyczących zagadnień społecznych, kościelnych, misyjnych oraz prawd wiary. Niekiedy mamy możliwość spotkania się z braćmi misjonarzami, którzy przyjeżdżają do Polski na urlop. Te spotkania zawsze wywierają na nas duży wpływ, niosąc ze sobą ogrom wdzięczności oraz poczucie odpowiedzialności i wzrost motywacji do dalszych działań.
Poznawanie rzeczywistości misyjnej umożliwia nam pogłębianie naszej wiary i docenienie warunków, w jakich możemy ją wyznawać oraz pielęgnować (chociażby dostępność sakramentów). Ponadto wspólnota jest dla nas nie tylko przestrzenią do osobistego wzrostu duchowego, ale również obszarem rozwoju relacji do innych jej członków, a także wpływa na kształtowanie się w nas postawy miłości i miłosierdzia.
Wspólnotę budujemy my, czyli jej członkowie, pod duchowym przewodnictwem Sekretarza Misyjnego. Wspólnie tworząc formację duchową oraz przygotowując spotkania mamy możliwość codziennego nawracania się.

Co jakiś czas odbywają się także spotkania integracyjne, mające na celu lepsze poznanie się Wspólnoty oraz zacieśnienie więzi, które coraz częściej przenoszą się również na prywatne przestrzenie członków Wspólnoty.

Wolontariat:
Działania wolontariatu mają przede wszystkim na celu wspieranie misji (modlitewne i finansowe) oraz samego Sekretarza Misyjnego w jego obowiązkach.

Jakie działania podejmujemy?

 1. Zapraszamy do włączenia się w modlitewne dzieło „Ogarnij Modlitwą Misjonarza” – wzięcia w modlitwę jednego z braci misjonarzy na okres jednego roku – po szczegóły kliknij TU

 2. Wyjeżdżamy na niedziele misyjne do parafii w całej Polsce, w celu upowszechniania wiedzy nt. misji. Nasz duszpasterz i zarazem Sekretarz Misyjny podczas Mszy św. głosi Słowo, a my zapraszamy do włączenia się w akcję „Ogarnij modlitwą misjonarza” oraz rozprowadzamy przygotowane wcześniej cegiełki, a przy sprzyjających ku temu warunkach – zapraszamy na przygotowaną przez nas kawę.

 3. Przygotowywanie cegiełek:

  • malowanie toreb i koszulek związanych tematycznie z misjami i duchem franciszkańskim,

  • w roku 2017 (z okazji 10-lecia polskiej misji kapucyńskiej w Turcji) przygotowywanie do sprzedaży w czasie niedziel misyjnych tradycyjnej herbaty tureckiej.

  • W 2016 roku z okazji 1050-lecia chrztu Polski Sekretariat Misyjny przygotował w formie cegiełek 1050 Misiów Kapucyńskich.

 4. Pakowanie kopert 🙂 – zarówno tych z życzeniami świątecznymi do wszystkich dobrodziejów, jak i tych skierowanych do osób, którym kończy się okres modlitwy za misjonarza – z podziękowaniem i zapytaniem o chęć dalszego włączania się w akcję (których – dzięki Bogu – jest coraz więcej!).

 5. Wszelkie dodatkowe działania/sprawy/akcje, w których na bieżąco możemy wspierać misje, oraz prace, w których możemy odciążyć Sekretarza Misyjnego.

 6. Pomoc w prowadzeniu strony WWW oraz Facebook’a Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej.

 7. Dotychczas każdego roku jeździliśmy organizować Miasteczko Misyjne na Golgocie Młodych, by szerzyć wiedzę nt. Misjii (prowadzimy tam safari misyjne oraz kawiarenkę).

Nasze działania wolontariackie wynikają z doświadczenia wspólnoty oraz wzrostu duchowego, który umożliwiają nam między innymi poznawanie misjonarzy oraz wspólna modlitwa. Bycie w obu tych dziełach jest błogosławieństwem, dlatego zapraszamy do każdego z nich.

Warto zaznaczyć, że nie przygotowujemy się na wyjazd ani nie wyjeżdżamy na misje. Naszym celem jest możliwe jak najskuteczniejsze wspieranie Sekretarza Misyjnego i misji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej

CZŁONKOWIE

Osoby, dla których ważne jest szerzenie Ewangelii i wspieranie tych, którzy w tym celu zostali posłani w różne zakątki świata, gotowe podzielić się swoim wolnym czasem i talentami. Zazwyczaj studenci, ale również osoby po i czasem przed czy w trakcie studiów, pracujące zawodowo, te które odnalazły już swoje powołanie i te, które nadal go szukają/rozeznają.
Zastanawiasz się, czy się do nas nadajesz? 🙂
Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce umacniać swoją wiarę i włączyć się w dzieło Misji.

HISTORIA

Wolontariat = Wspólnota + Chór

Część osób związanych z Warszawskim Klasztorem Braci Kapucynów zainteresowało się propozycją sekretarza misyjnego – brata Łukasza Lewczuka i wspólnie z nim stworzyli Wolontariat Misyjny.

Wolontariat misyjny skupiał niewielką, ale gotową do pracy i zaangażowaną w dzieło misyjne grupę osób. Spotykała się ona co tydzień, by umacniać swoją wiarę oraz poszerzać wiedzę na temat wszelkich spraw kościelnych, społecznych i misyjnych. Ponadto wolontariusze angażowali się w przygotowywanie cegiełek (toreb, koszulek), które rozprowadzali później wraz z pamiątkami afrykańskimi w czasie niedziel misyjnych. Oprócz tego wspierali Sekretarza Misyjnego w żmudnych i czasochłonnych dla jednej osoby obowiązkach, takich jak np. pakowanie kopert z życzeniami świątecznymi do dobrodziejów. Jednym z ważnych wydarzeń w roku był udział Wolontariatu w Golgocie Młodych, na której wspólnota prowadziła Miasteczko Misyjne wraz z Kawiarenką Misyjną, dzięki którym to wydarzeniom rozszerzała się wieść o Misjach Kapucyńskich oraz wzrastała liczba członków Wolontariatu.

Drugim członem Wolontariatu był Chór Misyjny „Confido In Te”, który uświetniał swym śpiewem Msze św. na Miodowej, jak również Mszę św. w parafiach, do których zaproszono Wolontariat na niedzielę misyjną. Chór już na początku swej działalności zdążył poprowadzić drogę krzyżową w intencji prześladowanych chrześcijan oraz zadbać o oprawę Mszy św. z okazji Dnia Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jednym z ważnych wydarzeń, w które zaangażował się chór były Zaduszki misyjne, których celem było upamiętnienie zmarłego w czerwcu 2014 roku na malarię brata Pawła Truszkowskiego pracującego jako misjonarz w Gabonie.

W okresie bożonarodzeniowym Chór koncertował z repertuarem kolęd i pastorałek. Jednym z trudniejszych przedsięwzięć było opracowanie Akatystu ku czci Bogurodzicy, pięknego nabożeństwa wysławiającego Maryję, które po kilku koncertach zostało nagrane i wydane na płycie CD. (Płytę można zakupić w czasie niedziel misyjnych).

Ze względu na liczne rosnące obowiązki członków, Chór zakończył swą działalność w pod koniec 2016 roku.

Przez cały czas istnienia wolontariatu braliśmy czynny udział w Golgocie Młodych odbywającej się w Serpelicach. Część ludzi wspomagała golgotowy chór, a część organizowanie miasteczka misyjnego. Kto był na Golgocie ten wie, a kto nie był tego serdecznie zapraszamy! http://www.golgotamlodych.pl/

Mimo kilu zmian na stanowisku sekretarza misyjnego, wolontariat cały czas działa i rozwija swoją działalność. Serdecznie zapraszamy 🙂