5 kwietnia 2017

Sekretariat Misyjny

Każda misja musi mieć swoje zaplecze, bez którego trudno by było wyobrazić sobie prawidłowe i pełne funkcjonowanie. Sekretariat misyjny, dzieli się na dwie sekcje:

Sekretarz Misyjny

Wolontariat Misyjny