KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

Sobota 12 czerwca br. Iwan Sadovsky OFMCap otrzymał poświęcenie prezbiteratu z rąk arcybiskupa Tadeusza Kondrusewicza w mińskiej parafii św. Frantishka. Bratu Iwanowi życzymy błogosławieństwa Bożego i wierności w kapłańskiej podróży.

W sobotę, 12 czerwca w naszym kościele św. Franciszka z Asyżu w Mińsku arcybiskup Tadevush Kandrusevich udzielił sakrament święceń w stopniu prezbiteratu naszemu bratu Ivanowi Sadouskiemu.

Br. Ivan przyjął święcenia w czasie Mszy Świętej, w której wzięli udział bracia naszej kustodii na czele z kustoszem, br. Alehem Shenda. Na uroczystość przybyli również liczni wierni z różnych miejscowości, gdzie posługują nasi bracia.

Zwracając się do br. Ivana, arcybiskup w sposób szczególny podkreślił historyczny kontekst tego wydarzenia: „Zostajesz, bracie, kapłanem dla pokolenia pandemii koronawirusa i odejść od Boga. Zostajesz kapłanem w czasie społeczno-politycznego kryzysu w naszym kraju, przyczyną którego jest grzech. W tym decydującym okresie naszej historii Boża Opatrzność powierza ci specjalną misję: być lekarzem dusz, by pomóc ludziom nie utracić nadziei i powrócić do Boga w celu przezwyciężenia tych kryzysów. Tobie jest powierzone nauczanie ludzi i głoszenie fundamentalnej zasady chrześcijaństwa – zło dobrem zwyciężaj”. Ukazując na naglącą potrzebę pokoju na naszej ziemi, hierarcha zachęcił br. Ivana również do gorliwego głoszenia i czynienia franciszkowego przesłania Pokoju i Dobra.

Święcenia prezbiteratu br. Ivana Sadouskiego w nowym kościele braci kapucynów w dzielnicy Novaya Baravaya w Mińsku odbyły się po raz pierwszy w historii tej świątyni, budowa której jeszcze trwa.

Po zakończeniu Mszy Świętej bracia zaprosili wszystkich obecnych na agapę i dalsze wspólne celebrowanie tej radości. Następnego dnia odbyły się prymicje br. Ivana w naszym kościele w jego rodzinnej parafii w Maladzechnie.

br. Andrei Kviatsinski.

Pan powołał do siebie naszego misjonarza w Turcji, br. Jacka Nowackiego, zmarł w naszym klasztorze w Yeşilköy, w Stambule 12 czerwca 2021.

Br. Jacek Nowacki, pochodził z Ozorkowa. Urodził się 22 grudnia 1968 w Łęczycy.

Do zakonu wstąpił w 1988 roku. Pierwsze śluby złożył 8 września 1989, a wieczyste 8 stycznia 1995. 26 maja 1996 przyjął święcenia kapłańskie.

Był radnym prowincjalnym, gwardianem, wikarym, wikariuszem parafii, kierownikiem duchowym i spowiednikiem, ojcem duchownym w seminarium, kapelanem hufca ZHR. Pracował w Gorzowie, Olsztynie, Lublinie Poczekajce oraz Białej Podlaskiej.

W 2006 roku wyraził gotowość wyjazdu do Turcji, ponowił ją w 2010. Jego pragnienie spełniło się w 2012 roku. W Kustodii Turcji pełnił posługę w Domu Dziewicy Maryi w Meryem Ana koło Efezu oraz w Stambule.

W 2014 obchodził srebrny jubileusz życia zakonnego.

W roku jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Pan powołał go do siebie.

Przeżył lat 52, w zakonie 31, w kapłaństwie 25.

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram