Kapituła w Szwecji

Kapituła w zakonie franciszkańskim, jest od samych początków zakonu, spotkaniem braci z jakiegoś okręgu administracyjnego, które daje im możliwość wspólnej modlitwy, spotkania oraz przedyskutowania spraw dotyczących życia i posługi braci. Zwyczajne kapituły odbywają się co trzy lata, wyjątkiem jest kapituła generalna, spotkanie braci z całego świata, która ma miejsce co sześć lat. Podczas kapituły dokonuje się także wyboru braci, który pełnią funkcje przełożonych w danym okręgu administracyjnym zakonu. Braci kapucyni posługujący w Szwecji spotkali się na kapitule w dniach 1 – 2 maja br. w Sztokholmie.                                                                                                                        Zarząd kustodii: br. Ryszard Zieliński (kustosz), br. Marek Gil (I radny), br. Jan Nowosielski (II radny).

br. Marek Gil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.