Minister Prowincjalny w Gabonie

W dniach 10 – 22 stycznia bieżącego roku miało miejsce spotkanie Ministra Prowincjalnego Andrzeja Kiejzy z braćmi posługującymi w Gabonie. Spotkanie miało charakter pasterskiej wizytacji, ale również braterskiego spotkania, wspólnej rozmowy i podzielenia się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, oraz planami na przyszłość. Wraz z Ministrem Prowincjalnym do dalekiego Gabonu udał się brat Piotr Stasiński, który przeprowadził braciom rekolekcje zakonne pomagając im odnowić zapał franciszkańskiej posługi wśród powierzonego im ludu. Cieszymy się z tego spotkania wierząc, że przyniesie ono dobre owoce dla dalszej misyjnej działalności braci kapucynów w Gabonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.