Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 31.10.2019

Dochodzimy do końca roku liturgicznego i Słowo Boże przedstawia nam zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy gdzie nastąpi Jego odejście. Kilkakrotnie odważnie pokonywał swoich przeciwników, zaczynając od mieszkańców Nazaretu, którzy chcieli zepchnąć Go ze stoku, aż do gróźb śmierci Heroda Antypasa. Wiedząc, że czeka Go coś o wiele straszniejszego w świętym mieście Jeruzalem, Jezus nie ucieka. Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 31.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 30.10.2019

To Duch Święty gromadzi nas byśmy wołali wspólnie z całym stworzeniem i całą ludzkością o upragnione zbawienie.  Rozproszeni przez codzienność życia, nie wiemy, o co naprawdę należy prosić.  Duch Święty ożywia nasze serca nadzieją na prawdziwe dobro, które Bóg przygotował dla nas.  Chrześcijanin otwiera swoje serce na Ducha, który przemienia wszechświat i pragnienie zbawienia w silne oczekiwanie. Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 30.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 29.10.2019

Psalmista zafascynowany pięknem stworzenia, pyta samego siebie: Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (Ps 8,4-5) Ile razy byliśmy zafascynowani pięknem stworzenia, patrząc na rozgwieżdżone niebo, spacerując wzdłuż rzeki o zachodzie słońca, czy Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 29.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 28.10.2019

Liturgia kontynuuje serie wspomnień o Apostołach i dzisiaj wspomina dwóch, którzy są prawie nieznani, a których relikwie są czczone w Bazylice Św. Piotra, przy ołtarzu św. Józefa. Dwunastu Apostołów, symbol całego nowego ludu, zostali oni powołani przez Jezusa nie ze względu na zasługi, czy kwalifikacje, ale jak mówi św. Łukasz: z modlitwy nocą, intensywnej komunii Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 28.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 27.10.2019

Nauczanie mędrca Syracha, spadkobiercy prorockiej doktryny o sprawiedliwości i preferencyjnej miłości Boga do biednych i uciśnionych, prowadzi nas do kwintesencji prawdziwej biblijnej duchowości.  Księga Powtórzonego Prawa ostrzega, że Bóg „nie ma ulubionych i nie przyjmuje podarków”, w przeciwieństwie do ludzi, którzy mają preferencje oparte na uprzedzeniach społecznych, rasowych lub ideologicznych. Ta doktryna została zastosowana przez Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 27.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 26.10.2019

Nauczanie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii zaczyna się od historii, którą opowiadają Mu pewni ludzie, o grupie Galilejczyków, którzy zostali zamordowani przez Piłata podczas składania ofiar w świątyni.  Nie tylko byli oburzeni, że zdarzyło się to w Świątyni, ale jeszcze bardziej, że  ludzka krew zmieszana została z krwią ofiarowanych zwierząt.  Nie jest jasne, dlaczego ci ludzie Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 26.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 25.10.2019

Celem Apostoła Pawła jest wskazanie, że Prawo samo w sobie nie ma mocy przekształcania i ratowania człowieka, pokazuje tylko, co jest dobre, a co złe.  Oto dlaczego mówi on bez cienia wątpliwości, że Prawo jest dobre i święte, ale problem polega na tym, że przez to grzech  objawia się w całej swej powadze. Prawo pokazuje ludziom Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 25.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 24.10.2019

Dzisiejszy tekst liturgiczny przedstawia bardzo znany motyw wolność, która jest dana każdemu człowiekowi przez Boga, rodzi się jednak pytanie z jaką odpowiedzialnością jest ona używana. Zdania z listu do Rzymian kładą wyraźną granicę miedzy życiem w niewoli grzechu, a życiem pod panowaniem Chrystusa. Ukazują również koniec każdej z tych dróg. Zakończeniem życia w grzechu jest Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 24.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 23.10.2019

W całym Liście do Rzymian św. Pawel utrzymuje, że bezużytecznym jest poleganie na Prawie Mojżeszowym, ponieważ nie uwalnia ono ludzkości, ale wręcz zniewala i potępia. Przed nadejściem Prawa  grzech i śmierć były już na świecie z powodu Adama. Zgodnie z prawem naturalnym zapisanym w sercach wszystkich, osobista odpowiedzialność za grzech pozostała taka sama dla wszystkich. Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 23.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 22.10.2019

Dzisiejszy fragment listu św. Pawła do Rzymian zawiera kwintesencje jego przesłania. Poza oświadczeniem, że każdy człowiek potrzebuje odkupienia, jest pewność, że grzech psuje relacje z Bogiem. Po zademonstrowaniu grzechu przy pomocy Pisma i doświadczenia, że odkupienie ludzkości pochodzi od Boga poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, apostoł zaczyna analizować nasze doświadczenie wiary. Kiedy ktoś zrani przyjaciela, Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 22.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 21.10.2019

Wspólnym mianownikiem w dzisiejszych czytaniach jest temat życia. Dla Abrahama, u zmierzchu jego ziemskiej pielgrzymki, kiedy nie wydawało się możliwym wypełnienie obietnicy o licznym potomstwie, Bóg potwierdza, że żadne biologiczne ograniczenia nie przeszkadzają w zrealizowaniu Jego planu. Abraham i Sara otrzymają syna Izaaka, którego imię dosłownie oznacza „śmiech”, „radość życia”. Ci którzy uwierzą wbrew wszystkiemu, Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 21.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 20.10.2019

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Misji. Ochrzczeni i posłani chrześcijanie nie mają produktu na sprzedaż, który narzucają światu. Wierzący otrzymują zadatek boskiego życia, który ogłaszają, świadczą i przekazują dla swojego i innych zbawienia. Biblijny tekst z Księgi Wyjścia jest wspomnieniem wydarzenia z historii Izraela, gdzie naród poszukujący swojej ziemi, walczy o swoje przetrwanie. Oczywistym jest fakt, Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 20.10.2019[…]

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2019

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Drodzy Bracia i Siostry, Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza dalekowzroczność jego propozycji apostolskiej potwierdziła, jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Read more about ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 19.10.2019

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przewiduje rożne sytuacje, w których apostołowie będą świadczyli o Nim, nawet we wrogich okolicznościach. Jezus zapewnia swoich naśladowców, że świadectwo dane w doczesnym życiu będzie prowadziło do nieba. Tak jak oni rozpoznają Syna Bożego w Nim tak On rozpozna ich w niebie. Chwile przed tym Jezus przekonuje uczniów by mieli odwagę Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 19.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 18.10.2019

Podczas dzisiejszej uroczystości Świętego Łukasza, słuchamy listu Pawła Apostoła do jego zaufanego ucznia Tymoteusza. Skarży się on w nim, że nie ma z kim podróżować, oprócz Łukasza. Łukasz na początku swojej Ewangelii ujawnia szczegół o sobie. Pisze, że w Ewangelii przedstawia wydarzenia, „które się dokonały pośród nas” oraz że otrzymał je od tych „którzy od Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 18.10.2019[…]

Boisko w Cocobeach

Kiedy mówimy o ubóstwie, to trzeba spojrzeć na tą rzeczywistość znacznie szerzej niż tylko na kwestię braku pokarmów. Jest to oczywiście najważniejsza i pierwsza potrzeba którą trzeba zaspokoić i głodnego nakarmić. Ubóstwo jednak ma wiele twarzy. Możemy mówić o ubóstwie praktycznie w każdej sferze naszego życia, również o kwestiach społecznych. Nasi bracia posługujący w krajach Read more about Boisko w Cocobeach[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 17.10.2019

Paweł w swoim liście do Rzymian przedstawia dramatyczna prawdę: „że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu” (Rom 3,9). Jeśli tak jest, wydaje się, że nie ma możliwości zbawienia, gdy polega się wyłącznie na ludzkich zdolnościach. Ale Paweł uważa, że interwencja Boga – Jezusa Chrystusa przezwyciężyła tę desperacką sytuację ludzkości. Bo „jawną się stała Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 17.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 16.10.2019

W pierwszym czytaniu Św. Paweł zwracając się do wierzących Rzymu, potwierdza, że Żydzi, podobnie jak poganie, popełniają zło.  W rzeczywistości wskazuje, jak łatwo Żydzi oskarżają pogan o niemoralność, chełpiąc się przekonaniem bycia lepszymi niż inni ze względu na całkowite przestrzeganie Prawa.  Aby pokazać jak jego bracia Żydzi zgubili drogę, Apostoł próbuje zburzyć niektóre z ich Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 16.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 15.10.2019

W pierwszym czytaniu historia straty, na którą ludzkość skazała się po odrzuceniu Boga jest ponownie odczytywana przez św. Pawła.  Stworzony przez Boga dla prawdy i sprawiedliwość człowiek zwrócił się do kłamstwa i niesprawiedliwości.  Zamiast kontemplowania świata i umiejętności dostrzeżenia doskonałości Boga Stwórcy w otaczającym świecie, ludzkość stała się zagubiona we własnym rozumowaniu i znalazła się Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 15.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 14.10.2019

Liturgia słowa koncentruje się dziś na mocy głoszenia Ewangelii. Głoszone słowo jest płodne w zbawienie; my mamy pragnąć przyjąć je i słuchać. W pierwszym czytaniu Paweł przedstawia swoją misje do wierzących w Rzymie. Jest to wspólnota, której nie założył, ale którą głęboko cenił i pragnie prosić o pomoc w realizacji projektu ewangelizacji Hiszpanii. Aby lepiej Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 14.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 13.10.2019

„Wdzięczność jest pamięcią serca”. Szokującym jest przeczytać, że tylko jeden trędowaty powrócił do Jezusa by Mu podziękować za uzdrowienie. Bycie wdzięcznym jest nie tylko obowiązkiem społecznym, ale i wyrażeniem naszego serca, może być też aktem duchowym. W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka na swojej drodze najbardziej zmarginalizowaną grupę ludzi tamtych czasów, trędowatych. Trąd był chorobą skóry Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 13.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 12.10.2019

W dzisiejszej krótkiej Ewangelii słyszymy słowo „błogosławiony”. Jest to określenie duchowego powodzenia, gdzie prawdziwa radość spływa do duszy, choć może też oznaczać „czczony” i „szanowany”. Więc kim są ludzie, którzy zasłużyli by być nazwani błogosławionymi? Odpowiedź Jezusa jest jasna i krótka „błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają» . Te słowa nakłaniają Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 12.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 11.10.2019

Dzisiejsza Ewangelia kładzie światło na naszą relację z Bogiem i przedstawia dwie oczywistości: pierwsza to taka, że neutralność nie istnieje, oraz druga, że nic nie jest tak ważnego w życiu ucznia Jezusa jak jego wierność Bogu. Relacja z Bogiem przejawia się również w odrzuceniu i pokonaniu szatana. Ewangelia ukazuje nam Jezusa jako egzorcystę.  We wcześniejszym Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 11.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 10.10.2019

W dzisiejszej Ewangelii temat przyjaźni jest bardzo znaczący. Nowy Testament pełen jest opowieści o Jezusie pozyskującym przyjaciół. Wyciąga On swoje miłosierne dłonie by uchwycić i uratować każdego. Podczas Ostatniej Wieczerzy pozostawiając nam przykazanie miłości, Jezus rzekł” Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15: 13). Najmocniej Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 10.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 09.10.2019

Modlitwa Ojcze nas jest czymś więcej niż zwykłą modlitwa, jest jak to nazwał Tertulian „streszczeniem całej Ewangelii”, ponieważ znajdujemy w niej podstawowe zasady, najgłębsze nadzieje i potrzeby uczniów Jezusa. Przede wszystkim Ewangelia św. Łukasza ukazuje dar Jezusa, którym jest nazwanie Boga „Ojcem” . W Starym Testamencie wielokrotnie to sformułowanie występuje jednak Jezusowe „Ojcze” jest pełne Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 09.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 08.10.2019

„Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam” ( Jon 3,2). Po wielu przeszkodach Jonasz znajduje się w położeniu, kiedy już nie może uciec przed głosem Boga. Jak często my jesteśmy tak jak Jonasz, gotowi by znaleźć wytłumaczenie dla naszej niegotowości by iść i głosić Królestwo Boże. Świat w Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 08.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 07.10.2019

Ewangelista Łukasz przywołuje w dzisiejszym czytaniu zdarzenie, w którym Jezus jest poddawany kolejnej próbie przez uczonych w Prawie. Na początku swojej działalności, gdy prowadzony przez Ducha Świętego przebywał na pustyni, był kuszony przez diabła. Teraz również podobną taktykę stosują uczeni: wystawić Jezusa na próbę by zobaczyć, czy naprawdę jest Synem Bożym. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 07.10.2019[…]

Brat Mariusz przyjmuje Misyjny Krzyż

Krzyż w naszym życiu kojarzy się z czymś trudnym, bolesnym, niechcianym… Wielu ludzi za wszelką cenę go unika. Niektórzy w duchu wiary przyjmuje krzyż, choć wciąż z wielkim trudem i niechęcią. Są jednak i tacy, którzy mimo ciężaru i trudności z odwagą i wiarą przyjmują krzyż jako znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i słabością. Dzięki Read more about Brat Mariusz przyjmuje Misyjny Krzyż[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 06.10.2019

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam znaczenie wiary i naszą rolę jako sług Bożych.  Na prośbę o powiększenie wiary (pobożne życzenie o duchowy wzrost), Jezus podaje przykład dwóch bardzo przeciwnych obiektów: nasionka i wielkiego drzewa. Używając takiego porównania Jezus przekonuje nas, że wiary nie można zmierzyć w ludzkich kategoriach, że wymyka się ona poza naszą logikę. Wiara Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 06.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 05.10.2019

W dzisiejszym czytaniu 72 uczniów powróciło z misji do Jezusa z wielką radością. Jezus jako ich Nauczyciel podziela tę radość. Jako Jego uczniowie mamy łaskę i moc pokonywania zła w świecie i deptania wrogów.  Jest słusznym dla misjonarza odczuwać radość z powodzenia ewangelizacji, jednak  radość ta powinna być głębszą w sensie eschatologicznym: radość ze zbawienia, Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 05.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 04.10.2019

Aby głębiej zrozumieć misje, do której powołani są wszyscy chrześcijanie, warto zacząć od słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza, a następnie przejść do modlitwy Barucha, rzucając tym samym światło na historię Izraela, na którą składa się historyczny Izrael oraz ci, którzy przyłączają się do ludu Bożego  poprzez wiarę w Chrystusa i chrzest. Po słowach, poprzez Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 04.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 03.10.2019

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opisują ważne chwile odrodzenia  wspólnoty Ludu Bożego po wygnaniu babilońskim.  Nawet wśród nieszczęść i cierpienia, plan Boga, ogłoszony już u proroka Izajasza 55, 12-13, zostaje zrealizowany nawet poprzez decyzje pogańskiego króla.  W księdze Nehemiasza, dzieło odbudowy świątyni i miasta Jerozolimy spełnia się w reorganizacji społeczności według nauki Prawa, przy szerokim udziale Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 03.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 02.10.2019

Czytania z dzisiejszej liturgii mogą być odczytane jako fundamentalne przesłanie duchowości misyjnej dla naszych czasów. Nehemiasz tęskni za Ojczyzną swoich Ojców, za zburzonym Jeruzalem. Król stara się poznać źródło smutku. Przed rozmową Nehemiasz modli się by za dużo nie powiedzieć. Jak mówi Księga Przysłów “Człowiecze są zamysły serca, odpowiedz języka od Pana”. I pod wpływem Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 02.10.2019[…]

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 01.10.2019

Prorok Zachariasz podsyca nadzieję narodu wybranego, który z utęsknieniem oczekuje zakończenia ziemskiej wędrówki.  Nawiązując do ostatecznego nawrócenia wszystkich narodów do Pana, Tradycja prorocka jest jednomyślna – że nie nastąpi to dzięki misyjnej aktywności jednego narodu. Nie – będzie to wynik Bożego działania w sercach wszystkich ludzi.  Ewangelia również daje nam światło i nawiązuje do pielgrzymki Read more about Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 01.10.2019[…]