Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!

Krocząc po wielkopostnych drogach przemiany naszych serc wyglądamy i nasłuchujemy radosnego okrzyku zwiastującego Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.  Już doświadczyliśmy i wiemy, że bez Jego łaski która płynie z pustego grobu nie jesteśmy w stanie sami przemienić swojego życia. Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa, który wskazuje nam drogę do Ojca i do drugiego człowieka naszego Read more about Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja![…]