17 marca 2020

Gruzja

Od kiedy jesteśmy?

Obecność kapucynów w Gruzji sięga 1663 roku. Przybyli tu wtedy bracia z Francji, Włoch ale także z Czech. Po prawie dwóch wiekach zostali wypędzeni podczas kasaty klasztorów przez cara. Trafili do dzisiejszej Turcji. Po 167 latach, w 2013 roku kapucyni powrócili do Gruzji, dwóch braci: z Bolonii i z Warszawy.  Po pięciu latach prowadzenia misji przez Włochów zdecydowano o powierzeniu jej Prowincji Warszawskiej. 

Jaki jest cel naszego pobytu?

Głównym zadaniem  jest posługa wspólnocie katolików na południu Gruzji. Katolicy stanowią mniej niż 1% populacji kraju, który jest większości prawosławny. Ich obecność jest świadectwem ewangelicznego życia w tej części Kaukazu, oparciem dla kapłanów diecezjalnych i innych wspólnot życia konsekrowanego. 

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Bracia zajmują się duszpasterstwem dwóch małych parafii. Są już w stanie samodzielnie odprawiać Mszę św. Organizują także spotkania wakacyjne dla dzieci, przyjmują pielgrzymów, zwłaszcza z Polski.  

Trudności

Katolicy byli i są niewielka grupą religijną w kraju, którego główna religią jest prawosławie. Ubolewają, że ze strony współbraci w nie mogą cieszyć się równym traktowaniem, nie są przez nich nawet uznawani za chrześcijan. W ostatnim czasie wspólnoty katolickie się wyludniają. Ci, którzy pozostają są wdzięczni z naszej obecności.  

Plany – wyzwania, zagrożenia

Największym wyzwaniem w pierwszych latach obecności jest nauka języka, by móc swobodnie głosić Dobra Nowinę. Zagrożeniem jest ryzyko zniechęcenia, gdy nie widać efektów podejmowanych wysiłków.  Dlatego wyzwaniem jest cicha, pokorna obecność pośród tego ludu. 

Potrzeby

Bracia administrują odbudowanym z ruin kościołem, który jest dla całego Kościoła Katolickiego w Gruzji pierwszym i jedynym sanktuarium maryjnym. Dbanie o świątynię, o jej utrzymanie, ogrzewanie jest ponad możliwości ekonomiczne miejscowej wspólnoty.  Bracia także liczą na pomoc wolontariuszy, chętnych zaangażować się w animowanie wakacyjnych obozów dla dzieci. 

Placówki i Bracia 

W Gruzji mamy jedna placówkę, w Achalcyche, gdzie jest na razie dwóch współbraci, jeden z Prowincji Warszawskiej drugi z Kustodii Białorusi.

br. Piotr Gudalewski pochodzi z Sokółki. Na misjach od 2019 r. Jest proboszczem i gwardianem.

br. Aleh Vaitsiakhovich pochodzi z Porpliszcze. Na misjach 2019 r. Jest wikarym parafii i ekonomem.

« z 7 »