10 grudnia 2016

Gwatemala i Salwador

Od kiedy jesteśmy?

Kapucyni w krajach Ameryki Środkowej obecni są od 1972 roku. Pracują w Wiceprowincji Gwatelmali – Hondurasi – Salwatoru. Tworzą tam międzynarodową braterską wspólnotę z braćmi pochodzącymi z Hiszpanii, USA, Brazylii i wywodzącymi się z miejscowej ludności indiańskiej. 

Jaki jest cel naszego pobytu?

W parafii, w której  są Bracia Mniejsi Kapucyni jest wiele ubogich osób. Bracia w różny sposób pomagają  tamtejszej biednej społeczności. Z ich inicjatywy powstaje wiele szkół, warsztatów, szkoleń dla katechistów, podejmowane są także próby ekonomicznego rozwoju lokalnych społeczeństw. Powstaje bardzo dużo kaplic i oratoriów w wiejskich i górskich terenach parafii. 

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Katechizacja i ewangelizacja. Bracia Kapucyni prowadzą parafie, katechizują, organizują wyprawy misyjne w trudno dostępne górskie obszary. Rozpowszechniono również Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu oraz położono fundamenty pod duszpasterstwo tej części Ameryki Środkowej poprzez organizowanie parafii. 

Trudności

Bracia kapucyni doświadczają często niepewności, związanej z niestabilną sytuacją polityczną, wojnami domowymi czy spowodowanej przez siły przyrody: huragany i trzęsienia ziemi. Zdarzają się również tragiczne przypadki zabójstw. Na tym terenie daje się we znaki wymagający klimat, powszechna bieda społeczeństwa, analfabetyzm. Obecne są też wierzenia pogańskie i synkretyzm religijny.

Placówki i Bracia 

Doświadczenie cierpienia, któremu ulegali również nasi bracia na skutek wojny domowej, wywarło niezatarte znamię na społecznościach, którym polscy kapucyni nieśli i wciąż niosą przesłanie ewangelicznej nadziei, krzewią wiarę i starają się  przez niesienie miłości o budowanie lepszego świata. 

Potrzeby

Budowa pomieszczeń duszpasterskich i sieci kanalizacyjnych oraz związane z rozwojem duszpasterstwa przez katechizację i inicjatywy nowej ewangelizacji. 

Placówki i Bracia 

Wiceprowincja Generalna GwatemaliHondurasuSalwadoru obejmuje 9 domów. W krajach Ameryki Środkowej w sumie posługuje pięciu braci kapucynów:

Franciszek Gaca Ofmc

br. Franciszek Gaca (Quezaltepeque)

Zygmunt Prusiński Ofmc

br. Zygmunt Prusiński (Chiquimula)

Stanisław Miciuk Ofmc

br. Stanisław Miciuk (Chiquimula)