10 grudnia 2016

Łotwa

Od kiedy jesteśmy?

Kapucyńska obecność na Łotwie ma swoja długą historię. Przed wojną wiązała się ona z braćmi z niemieckiej Prowincji Bawarii, a dziś z Warszawską Prowincja Braci Kapucynów.

Jaki jest cel naszego pobytu?

Katolicy są na Łotwie w mniejszości, dominuje protestantyzm, a tak naprawdę ateizm, będący dziedzictwem komunizmu. Również rozwijają się różnego rodzaju sekty (widoczny jest nawet nawrót do pierwotnych kultów pogańskich). Praca braci polega na odbudowie wiary w ludziach. Odbywa się to za pomocą opieki duszpasterskiej różnych wspólnot i grup modlitewnych w parafiach.

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Do głównych obowiązków braci należy zajmowanie się parafiami i licznymi kaplicami dojazdowymi. Ważną rolą braci jest wsparcie duszpasterskie grup ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych, wspólnot neokatechumenalnych, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Legionu Maryi i innych grup modlitewnych.

Dodatkowo bracia prowadzą opiekę duszpasterską w dwóch szpitalach.

Trudności

Barierą, którą każdy z braci musi pokonać jest język łotewski oraz łatgalski, w którym jest prowadzone duszpasterstwo we wschodnich rejonach Łotwy.

Plany – wyzwania, zagrożenia

Bracia kładą duży nacisk na rozwój duszpasterstwa. Łotwa nie jest dużym krajem, jednak lata komunizmu odcisnęły piętno na ludziach.

Czeka ich dużo pracy związanej z dokańczaniem prac budowlano remontowych w Olaine, gdzie powstał budowany od podstaw klasztor w raz z kościołem. Pracy jest dużo, jednak przynosi ona radość, gdyż mogą ją wykonywać na chwałę Boga!

Potrzeby

Bracia potrzebują dużo modlitwy, czym więcej ludzi modli się za nas tym więcej znajdują w sobie siły w momentach osłabienia.

Jak to często bywa brakuje im rąk do pracy i z tego powodu oczekujemy na pomoc braci z Polski.

Placówki i Bracia 

Kapucyni z prowincji warszawskie odpowiedzialni są łącznie za 2 placówki. Prowadzą duszpasterstwo parafialne w Rydze, stolicy kraju oraz leżącej 30 kilometrów na południe miejscowości Olaine, która powstała za czasów ZSRR i do niedawna nie miała swojego kościoła.

Obecnie pracuje na Łotwie 2-ch braci Polaków oraz 4-ech Łotyszy.

br. Witold Wiśniewski – Pochodzi z Wysokie Mazowieckie. Na misjach 1997 roku, Gwardian w Rydze

br. Marek Pasiuk Pochodzi z Przydonicy. Proboszcz i przełożony w Olaine.