10 grudnia 2016

Szwecja

Od kiedy jesteśmy?

Na prośbę Generała Zakonu, br. Flavio Carraro, bracia z Prowincji Warszawskiej podjęli w 1985 roku decyzję o przyjęciu misji w Szwecji. Pierwsza grupa Kapucynów przybyła do Sztokholmu 8 października 1986 roku i zamieszkała przy stołecznej katedrze. Od 1987 roku bracia posługiwali w różnych parafiach celem bliższego poznania kraju i ludzi.

Pierwszą formalnie erygowaną placówką był klasztor w Lidkoping, przeniesiony później do Skovde. W 1994 roku został założony kolejny dom – Sztokholmie-Nacka. Od roku 2000 Bracia mają trzecią placówkę w Angered koło Goeteborga, przejętą od Zakonu Pasjonistów.

Jaki jest cel naszego pobytu?

Polscy kapucyni coraz mocniej odkrywają potrzebę swojej obecności w tym kraju. Bardzo mała liczba katolików, pochodzących głównie z emigracji (Polacy, Latynosi) oraz zeświecczenie społeczeństwa jest dużym wyzwaniem i domaga się innego niż w Polsce sposobu duszpasterstwa. Kapucyni chcą postawić głównie na świadectwo życia zakonnego i przybliżanie zagubionych wartości ewangelicznych.

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Przy każdym z domów Braci w Szwecji jest prowadzone duszpasterstwo parafialne. prowadzą parafie, duszpasterstwo wśród imigracji i Polską Misję Katolicką (Goeteborg). Bracia organizują również katechezy dla dzieci i młodzieży oraz duszpasterstwo sióstr zakonnych oraz innych mniejszości narodowych wyznania katolickiego.

Trudności

Katolików w Szwecji jest około 150 tysięcy, z czego ponad połowa pochodzi z imigracji. Wyznaniem państwowym jest luteranizm, jednak większość Szwedów nie wierzy w Boga, co czyni Szwecję jednym z najbardziej zateizowanych państw na świecie. Kościół państwowy przeżywa głęboki kryzys z powodu licznych liberalnych praktyk, między innymi udzielania święceń biskupich i kapłańskich kobietom, żyjącym w związkach homoseksualnych, błogosławienie małżeństw homoseksualnych. Wielu rodzimych chrześcijan w reakcji na te praktyki konwertuje na katolicyzm. Pomoc Kościołowi w Szwecji jest dla polskich kapucynów okazją do włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji w Europie Zachodniej.

Może to zadziwić, ale aby odprawiać msze, w niektórych rejonach Szwecji bracia muszą wynajmować lokale od kościołów protestanckich. Powodem tego jest mała ilość lub brak świątyń katolickich w danym miejscu.

Jedną z poważnych barier, z którą musi się zmierzyć każdy z braci są różnice kulturowe. W Szwecji żyje wiele różnych nacji, wśród których są katolicy poszukujący prowadzenia duchowego. Trudnym zadaniem jest prowadzenie duszpasterstwa w obcym języku dla zróżnicowanej kulturowo grupy ludzi.

Plany – wyzwania, zagrożenia

Oprócz większej pracy z polonia i innych imigrantów bracia planują poszerzyć swoją działalność duszpasterską na ludność miejscową, dla której kościół katolicki jest czymś obcym.

Potrzeby

Przede wszystkim potrzeba wsparcia modlitewnego. Sami z siebie niewiele mogą uczynić. Pomocna byłaby obecność Braci z Polski. Pragną usprawnić swoją posługę dla Polonii i wspomóc funkcjonowanie lokalnych wspólnot kapucyńskich – bez nowych Braci, to zadanie jest utrudnione.

Placówki i Bracia 

Bracia przebywają w czterech miejscach w Szwecji: w stolicy kraju Sztokholmie (Nacka i Haninge), Goeteborgu i w Skövde.. Obecnie w Szwecji pracuje 12 braci Polaków. Jeden z nich wstąpił do Zakonu mieszkając wcześniej w tym kraju. Misjonarze z prowincji warszawskiej:

br.Andrzej Konopka Pochodzi z Zambrowa. Na misjach od 1993 roku. Gwardian i proboszcz, pracuje w Angered

Jan Nowosielski Ofmc

br. Jan Nowosielski Ur. w Dąbie n. Nerem, pracuje w Sztokholmie, Nacka

Jan Masłowski Ofmc

br. Jan Masłowski Ur. w Mońkach. Na misjach od 1986 roku Pracuje w Skövde

Jarosław Daniluk Ofmc

br. Jarosław Daniluk Pochodzi z Janowa Podlaskiego. Pracuje Angered

Ryszard Zieliński Ofmc

br. Ryszard Zieliński Pochodzi ze Świdnika. Na misjach od 2000 roku Delegat delegatury Szwecji, przełożony domu oraz proboszcz w Sztokholmie, Haninge

Marcin Wojciechowski Ofmc

br. Marcin Wojciechowski Pochodzi z Warszawy. Na misjach od 2005 roku Proboszcz i gwardian, pracuje w Sztokholmie, Nacka

Adam Piasecki Ofmc

br. Adam Piasecki Pochodzi z Zambrowa. Na misjach od 2006 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Goeteborgu, Angered

Marek Gil Ofmc

br. Marek Gil Pochodzi z Lublina. Na misjach od 2008 roku Gwardian oraz proboszcz, pracuje w Skövde

Łukasz Lewczuk Ofmc

br. Łukasz Lewczuk Pochodzi z Ortel Książęcy (Biała Podlaska). Na misjach od 2015 roku Pracuje w Sztokholmie, Haninge

br. Michał Kulczycki Pochodzi z Lublina. Na misjach od 2017 roku Pracuję w Goeteborgu, Angered

br. Paweł Sierotko Pochodzi z Ełku. Na misjach od 2018 roku Pracuje w Skövd