5 lutego 2017

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Od kiedy jesteśmy?

Bracia z Prowincji Warszawskiej są obecni w Anglii od 2006 r. na mocy umowy o solidarności personalnej odnowionej w 2017 r.

Jaki jest cel naszego pobytu?

Celem naszej misji na Wyspach jest wsparcie personalne obecności kapucyńskiej, wzmocnienie świadectwa życia Braci Mniejszych Kapucynów w lokalnych wspólnotach oraz podjęcie wyzwań ewangelizacyjnych właściwych dla danej placówki.

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Bracia z Polski zaangażowani są w duszpasterstwo parafialne w kapucyńskich parafiach, przy dwóch placówkach działa też duszpasterstwo Polonii. Bracia pełnią również ważne funkcje w administracji Prowincji Brytyjskiej oraz w formacji początkowej kandydatów do Zakonu. Aktywnie włączają się w lokalne inicjatywy ewangelizacyjne, społeczne i inne.

Trudności

W pierwszych latach pracy braci dużą trudność stanowi bariera językowa i różnice kulturowe, także w przeżywaniu braterstwa we wspólnotach lokalnych.

Wielkim wyzwaniem jest zmierzenie się z zsekularyzowanym społeczeństwem wielokulturowym.

Daje się we znaki zbyt mała liczba braci, także z Polski, wobec ogromnych potrzeb i wyzwań.

Plany – wyzwania, zagrożenia

Jako że Bracia z Polski stanowią najmłodszą grupę w Prowincji, można się spodziewać, że coraz więcej obowiązków i odpowiedzialności będzie na ich barkach. Grozić to może stopniowym wypaleniem (już bolą ich plecy)

Obecnie pracują nad uregulowaniem prawnym i programem dla naszej posługi wobec Polonii.

Potrzeby

Bracia przede wszystkim potrzebują wsparcia modlitewnego. Sami z siebie niewiele mogą uczynić. Pomocna byłaby obecność Braci z Polski. Pragniemy usprawnić naszą posługę dla Polonii i wspomóc funkcjonowanie lokalnych wspólnot kapucyńskich – bez nowych Braci, to zadanie jest utrudnione.

Placówki i Bracia 

Prowincja Wielkiej Brytanii liczy 27 Braci (+1 w formacji, nowicjusz).Bracia z polski są obecni w dwóch placówkach:

Oxford – parafia, dom formacyjny (studia), dom;

Chester – parafia, duszpasterstwo Polonijne;

Bracia z Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów będący na misji w Wielkiej Brytanii:

Lucjan Zaniewski Ofmc

br. Lucjan ZaniewskiPochodzi z Rozprzy. Na misjach od 2007 roku. Do września 2017 w Oxfordzie (odpowiedzialny za braci studentów)

Jarosław Konopko Ofmc

br. Jarosław Konopko – Pochodzi ze Smolan. Na misjach od 2007 roku. Pracuje w Chester, proboszcz parafii