8 lutego 2017

Sekretarz Misyjny

W związku z rozwijającą się działalnością misyjną, jako Bracia Kapucyni Prowincji Warszawskiej zauważyliśmy konieczność stworzenia specjalnej sekcji zajmującej się braćmi pracującymi na misjach, oraz pozostałymi, pracującymi poza granicami Polski.

Oficjalnie Sekretariat misyjny został powołany do istnienia w 2001 roku przez ówczesnego Prowincjała o. Piotra Stasińskiego, a pierwszym sekretarzem misyjnym był br. Łukasz Woźniak. Wcześniej, przed powołaniem oficjalnego Sekretariatu Misyjnego troska o braci misjonarzy należała do Sekretarza Prowincjalnego i Referenta Powołań.

Przez te lata oficjalnego i nieoficjalnego istnienia Sekretariat Misyjny rozwijał się i podejmował różnego rodzaju działania mające na celu pomoc braciom misjonarzom i lepszy z nimi kontakt, oraz komunikację.

Dziś praca Sekretarza Misyjnego to:

  • Utrzymywanie żywego kontaktu, oraz wspieranie braci pracujących na misjach w ich różnorodnych potrzebach.

  • W miarę możliwości odwiedzanie braci w ich miejscach życia i pracy zapoznając się z sytuacją, ich problemami i innymi potrzebami.

  • Organizowanie potrzebnych pomocy duszpasterskich i przesyłanie ich do konkretnych placówek misyjnych.

  • Otoczenie troską Serafickiego Dzieło Pomocy Misjom, które wspierało i wspiera swymi modlitwami i ofiarami działania naszych misjonarzy.

  • Współtworzenie Wolontariatu Misyjnego, który pomaga w organizowaniu rożnego rodzaju akcji misyjnych, a jednocześnie stanowi grupę formującą się i wspólnie modlącą się przy naszym warszawskim klasztorze.

  • Koordynacja modlitewnej akcji – Ogarnij Modlitwą Misjonarza, która ma na celu duchową i modlitewna opiekę nad naszymi misjonarzami.

  • Wydawaniu czasopisma misyjnego – Misje Kapucyński, oraz innych materiałów natury misyjno – informacyjnej.

Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, którzy wspierają Sekretarza Misyjnego swoimi modlitwami, czasem i pomocą finansową może on realizować rożnego rodzaju projekty i wyzwania, przed jakimi stają nasi bracia misjonarze w rożnych zakątkach świata.

Krzysztof Przybylski, Sekretarz Misyjny

Krzysztof Przybylski, Sekretarz Misyjny