28 stycznia 2017

Wspomóż nas

Kościoły misyjne, szczególnie te z krajów Trzeciego Świata, nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb materialnych, utrzymania, kosztów ewangelizacji oraz pomocy dla rozwoju społeczeństwa. W przypadku naszych misji kapucyńskich chodzi przede wszystkim o Gabon, Gwatemalę, Salwador oraz Białoruś. Potrzeba jeszcze wiele wsparcia ze strony bogatszych państw Pierwszego Świata, aby na świecie mogły solidarnie wzrastać wszystkie narody i społeczeństwa. Pomoc, jaką przekazujemy przez misjonarzy jest zazwyczaj o wiele bardziej skuteczna niż pomoc różnych organizacji międzynarodowych.

Ofiary przekazywane przez naszych dobrodziejów są wsparciem dla utrzymania naszych misji. Są przeznaczane na rzecz utrzymania i rozwoju misji, utrzymania misjonarzy (bilety, leczenie, urlopy raz na dwa lata, inne potrzeby), zakupu i utrzymania środków transportu oraz na rzecz projektów realizowanych przez misjonarzy.

Osoby pragnące podzielić się swoimi dobrami materialnymi mogą przekazać ofiary na konto misyjne:

Warszawska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

ul. Kapucyńska 4

00-245 Warszawa

Pekao S.A. 03 1240 6292 1111 0000 5019 9015

Konto USD: 24 1240 1138 1787 0000 0209 3219

z dopiskiem: Misje

Konto EUR: 16 1240 1138 1978 0000 0209 3222

Z dopiskiem: Misje

Przelew z zagranicy w dowolnej walucie:

IBAN Pekao S.A. PL 03 1240 6292 1111 0000 5019 9015

Swift/BIC: PKOPPLPW

 

Aby skutecznie wspierać misje można również stać się członkiem Serafickiego Dzieła Pomocy Misjom.

Dzieło to powstało w Szwajcarii w 1889 roku, w celu wspierania działalności misyjnej za granicą, prowadzonej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Dzisiaj Dzieło znane jest w wielu krajach, a wszyscy, którzy do niego należą skutecznie przyczyniają się do ewangelizacji narodów, ofiarowując na rzecz misji modlitwy, cierpienia, wyrzeczenia, działalność animacyjną i dary materialne.

Misje, szczególnie te prowadzone wśród pogan i w bardzo młodych wspólnotach chrześcijańskich, są sprawą całego Kościoła powszechnego czyli każdego chrześcijanina. Słowa Pana Jezusa wypowiedziane po Zmartwychwstaniu do uczniów: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!” (Mk 16,15) stanowią testament Jezusa, który obowiązuje nas dopóki jest na świecie ktoś, kto nie miał możliwości usłyszeć Dobrą Nowinę. Pomimo wielkiego rozwoju techniki i komunikacji Ewangelia o Jezusie wciąż jest nieznana milionom ludzi, wielu z nich potrzebuje również pomocy w rozwiązaniu palących problemów braku żywności, opłakanych warunków życia, niskiego poziomu szkolnictwa i pomocy medycznej, a nierzadko temu wszystkiemu towarzyszy widmo przemocy i niegasnących konfliktów zbrojnych.

Zakon Kapucynów, od początku swego istnienia, wysyłał braci misjonarzy na cały świat, by trwać w wierności wezwaniu Pana Jezusa i naśladować apostolską gorliwość swego Założyciela św. Franciszka z Asyżu. Dziś kapucyni obecni są na wszystkich kontynentach, w wielu krajach misyjnych i w wielu państwach gdzie Kościół na nowo się odradza i umacnia. Dzięki popieraniu powołań miejscowych jest coraz więcej braci kapucynów rodzimego pochodzenia, którzy głoszą Ewangelię swoim rodakom, a także sami stają się misjonarzami w innych krajach.

Serafickie Dzieło Pomocy Misjom jest wyrazem solidarności z kapucyńskimi misjonarzami i z ich trudem niesienia Jezusa na krańce świata. Dzieło to tworzy swoiste zaplecze modlitwy i ofiary, z którego czerpać mogą bracia misjonarze. Oni wszyscy są niezwykle wdzięczni za ten dar towarzyszenia i pomocy, odwdzięczając się swoją modlitwą i modlitwą ludzi, wśród których pracują.

SDPM w Prowincji Warszawskiej

Warszawska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów w sposób szczególny poleca tym, którzy zechcieli włączyć się w Serafickie Dzieło, swoich współbraci pracujących w Gabonie (Afryka Równikowa) i w Ameryce Środkowej, a także braci prowadzących dzieło ewangelizacji na Białorusi, na Łotwie, w Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Serafickiemu Dziełu Pomocy Misjom patronują: św. Franciszek z Asyżu, św. Antoni z Padwy i św. Fidelis z Sigmaringen – patron misji kapucyńskich. Świętem patronalnym jest Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli.

Jak przystąpić do Serafickiego Dzieła Pomocy Misjom?

Każdy kto wspiera misje kapucyńskie staje się, zarówno za życia jak i po śmierci, uczestnikiem specjalnych łask duchowych. Każdego dnia sprawowane są w kapucyńskich klasztorach Msze św. za Dobrodziejów, raz w miesiącu jest odprawiana Eucharystia za członków Serafickiego Dzieła, o swoich Przyjaciołach pamiętają w codziennej modlitwie bracia misjonarze i ludzie powierzeni ich pasterskiej opiece.

W Serafickie Dzieło Pomocy Misjom możesz włączyć się przesyłając nam swój adres, lub składając ofiarę przekazem pocztowym, ewentualnie na konto, z zaznaczeniem celu wpłaty.

Każdy członek SDPM otrzymuje drogą pocztową biuletyn Misje Kapucyńskie zawierający informacje o aktualnościach z naszych misji. Koszt prenumeraty: dobrowolna ofiara.