KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

28 marca, 2018

"Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał!"

 

 „Anioł zaś przemówił do niewiast : « Wy się nie bójcie ! Gdyż wiem , że szukacie Jezusa     Ukrzyżowanego . Nie ma Go tu , bo zmartwychwstał , jak powiedział . Chodźcie , zobaczcie miejsce , gdzie leżał . A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom : Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei . Tam Go ujrzycie” (Mt 28, 5-7)

 

Drodzy Przyjaciele naszych kapucyńskich misji!

Przygotowujemy się na spotkanie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, naszego Mistrza i Zbawiciela. Walczymy z naszymi słabościami duchowymi poprzez post, modlitwę i jałmużnę – najpiękniejszymi i najskuteczniejszymi narzędziami, jakie daje nam kościół w walce duchowej. Jednocześnie wiemy, że Jezus już jest Zwycięzcą.

Nasze przeżywanie misteriów paschalnych ma nam pomóc nie tylko poznawać prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa, lecz oraz głębiej w nią wierzyć i żyć nią każdego dnia zmartwychwstając z Chrystusem do nowego życia. To dzięki Bożej łasce płynącej z tajemnicy pustego grobu, możemy wyraźniej widzieć naszych cierpiących braci i sióstr, oraz wychodzić im naprzeciw przekazując te radosną wieść; że Jezus Chrystus na krzyżu pokonał ból, strach i śmierć, a każdy, kto w Niego wierzy nie umrze na wieki, ale otrzyma pełnię życia i to już tu na ziemi.

Drodzy Przyjaciele! Życzę Wam takiego przeżywana Triduum Paschalnego, aby radość wielkanocnego poranka rozpromieniła Wasze oblicza, usuwając w cień wszystko, co tę radość przysłaniało. Niech Doby Bóg każdego dnia obdarza Was swoim błogosławieństwem za wielkie dobro, które razem możemy czynić niosąc orędzie o Zmartwychwstałym, aż po krańce ziemi.

Br. Krzysztof Przybylski

Sekretarz Misyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram