KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWARNOŚCI

Regulamin sklepu internetowego “SKLEP MISJE KAPUCYŃSKIE” Misji Kapucyńskich Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej reprezentowanego przez sekretarza misyjnego br. Szymona Janowskiego, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Wolnych Myśli z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Duchnickiej 40H o numerze KRS 000887192, NIP 1182221143, REGON 388369434 reprezentowanego przez prezeskę zarządu Patrycję Skorupską obowiązujący od dnia 22.11.2022 r.

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.misje.kapucynskie.eu jest własnością: Stowarzyszenia Wolnych Myśli z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Duchnickiej 40h, o numerze KRS 0000887192.

  2. Stowarzyszenie Wolnych Myśli jest wyłącznie właścicielem: sklepu internetowego, patform umożliwiających płatność przez internet i rachunków bankowych powiązanych ze sklepem.

  3. Operatorem i administratorem sklepiku internetowego i przetwarzanych danych osobowych jest Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Postanowienie dotyczące współpracy reguluje umowa o współpracy pomiędzy Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów a Stowarzyszeniem Wolnych Myśli.
  Stowarzyszenie Wolnych Myśli jest pośrednikiem między Zakonem Braci Mniejszych Kapucynó Prowincją Warszawską a kupującym.
  4. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy przez adres sklep@misje.kapucynskie.eu, lub pod numerem telefonu 797907140

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej sklep.misje.kapucynskie.eu jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

2. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są tak zwanymi “cegiełkami misyjnymi”, czyli darowizną za którą otrzymuje się wybrany produkt, z której to darowizny całkowity przychód ze sprzedaży jest przeznaczony na cele Misji Kapucyńskich prowadzonych przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincję Warszawską.

5. Złożenie zamówienia oznacza przekazanie darowizny na potrzeby misji prowadzonych przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

4. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom fizycznym dla celów prywatnych, nie do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedawca nie prowadzi w sklepie internetowym pod adresem misje.kapucynskie.eu/sklep hurtowej sprzedaży towarów.

8. Podane ceny towarów i koszty dostawy są cenami brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT) w złotych polskich.

9. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy.

10. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produków oraz wartości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. wartość produków wraz z kosztami dostawy) podany jest przez złożeniem zamówienia przez Klienta.

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest platforma Przelewy24

WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
cennik:
POCZTA POLSKA:
Gabaryt A paczka maksimum do wymiarów 60cm x 50cm x 30cm
waga do 1 kg - 14 zł
waga do 2 kg - 16 zł
waga do 5 kg - 19 zł
waga do 10 kg - 25 zł
(usługa zwolniona  zpodatku vat)

Gabaryt B gdzie suma wymiarów (długość, szerokośc ,wysokość) nieprzekraczająca 300 zm przy czym najdłuższy wymiar nie przekracza 150 cm
waga do 1 kg - 16 zł
waga do 2 kg - 18 zł
waga do 5 kg - 21 zł
waga do 10 kg - 27 zł
(usługa zwolniona  zpodatku vat)

INPOST:
GABARYT A - 14,69 ZŁ - Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg
GABARYT B - 15,69 ZŁ - Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg
GABARYT C - 17,39 - Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg
2. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie podmiotów wymienionych w pkt.1.
3. Klient otrzymuje e-maile zatytułowane:
a) „Paragon zamówienia”(inaczej – zamówienie w realizacji), informujący o otrzymaniu zapłaty za zamówienie oraz wysyłce produktów
b) „Sklep – Informacje o statusie przesyłki – Towary wysłane” lub
„Sklep – Informacje o statusie przesyłki – odbiór na furcie klasztornej” zatytułowanego informujący o wysyłce produktów lub możliwości ich osobistego odbioru.
4. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta w ciągu 3 dni od momentu wpłynięcia zapłaty za pośrednictwem platformy Blue Media.
5. W przypadku braku produktu w magazynie Klient otrzyma maila z informacją o opóźnieniu w realizacji zamówienia.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy budzi ono uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy i sposób dostawy.
8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila i jej przyjęcie przez sklep internetowy ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w pozycję Zakup.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Sklep prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176) 

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, przed wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia komputera i/ lub monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
5. Towar należy sprawdzić zaraz po otrzymaniu przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia, braków lub niezgodności z fakturą prosimy o:
a)  Zachowanie opakowania zbiorczego (kartonu) oraz wypełnienia.
b) Zachowanie opakowania reklamowanego produktu.
c) Niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji – w dniu otrzymania przesyłki, najpóźniej dnia następnego.
d) Reklamacja jest rozpatrywana po otrzymaniu dokumentacji fotograficznej na maila sklep@misje.kapucynskie.eu
e) Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
-Reklamacje ilościowe należy zgłaszać pisemnie w dniu odbioru przesyłki lub następnym a reklamacje jakościowe w terminie do 7 dni pod rygorem odmowy uwzględnienia.
-Sposób rozwiązania reklamacji prosimy uzgadniać drogą telefoniczną lub mailową. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem!

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

KOMUNIKACJA ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

 1. Korzystanie przez Klienta z serwisu sklepu internetowego wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów dostępu do sieci Internet. Koszty te ponosi Klient na rzecz podmiotów, które świadczą tą usługę; sklep internetowy nie jest dostawcą usług internetowych.
  2. Klient kontaktujący się telefonicznie z obsługą sklepu internetowego samodzielnie ponosi koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem obsługi sklepu internetowego nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta Klient, w szczególności nie jest to tzw. numery premium.
  3. Sklep internetowy nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.

 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 543 kodeksu cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez sklep, pod warunkiem jego dostępności w magazynie sklepu. W przypadku braku produktu w magazynie Klient zostanie poinformowany o możliwym terminie zawarcia umowy i jej realizacji.

  2. O zaakceptowaniu zamówienia, przystąpieniu do jego realizacji oraz terminie wysyłki lub odbioru osobistego sklep zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany przez Klienta przy rejestracji lub składaniu zamówienia w sklepie internetowym.

  3. Dane kontaktowe Klienta z zamówienia są traktowane jako dane adresowe do dostawy towaru, chyba że Klient wskaże w zamówieniu inny adres dostawy.

  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty tj. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz kosztów dostawy bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta.

  5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klineta i określony w zamówieniu.

  6. Dostępne formy płatności:

  BLIK,
  Przelew Internetowy,
  Przelew tradycyjny

  7. Dla wybranych form dostawy mogą być dostępne jedynie wybrane formy płatności.

  8. Zamówienie będzie realizowane w ciągu 3-4 dni roboczych.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1.. Sklep internetowy może dokonać w każdym czasie zmiany regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klienta stosuje się regulamin obowiązujący w dacie ich składania.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, operator i administrator sklepu internetowergo SKLEP MISJE KAPUCYŃSKIE pod adresem sklep.misje.kapucynskie.eu jest Administratorem Danych Osobowych . Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów zachowuje przepisy Ustawy o Ochronie Danych Ososbowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  2. Dane Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej) przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Dane Klienta udostępniane są firmom kurierskim obsługującym dostawy oraz PRZELEWY24 obsługującemu płatności. Podmioty te również są Administratorami Danych Osobowych.
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych Klientów serwisu internetowego pod adresem www Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów zwana dalej Administratorem.
 3. Dane kontaktowe administratora:
  Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: Sekretariat Misji Kapucyńskich Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa
  bądź pod mailem: sklep@misje.kapucynskie.eu
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

  4. Zasady przetwarzania danych osobowych
  a) Przetwarzamy dane osobowe Klientów sklepu internetowego, które podajecie Państwo na stronie sklepu podczas tworzenia konta Klienta lub dokonywania zakupu towarów. Dane te zostały podane w formularzu danych i są one niezbędne zarówno do utworzenia Państwa konta, jak również dokonania na Państwa rzecz sprzedaży towarów i jej realizacji.
  b) Przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po stronie internetowej serwisu internetowego www.manufaktura.kapucyni.pl w tzw. plikach cookies.
  c)  Przetwarzamy dane osobowe w postaci Państwa adresu poczty e-mail, jeżeli wyrażą Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera.

  5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych niezbędne jest:
  a) w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Klient naszego sklepu internetowego jest stroną. Założenie konta Klienta (jego rejestracja) umożliwia zawarcie i realizację bieżącej umowy, a także zawarcie w przyszłości kolejnych umów, bez potrzeby ponownego podawania danych przez Klienta,
  - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonywania umowy);

  b) w celu zawarcia lub wykonywania umowy, zawieranej przez Klienta będącego spółką lub osobą prawną; w tym przypadku przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, reprezentujących Klienta;
  – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawierania i wykonywania umów z Klientami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania Klientów oraz zapewnienie kontaktu z Klientem w związku z wykonywaniem umowy);

  c) w celu rozpatrywania reklamacji Klientów lub prowadzenia korespondencji z kKientem co do prawidłowości wykonania umowy;
  - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonywania umowy);

  d) w celu wypełniania przez Administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkiem  wystawiania i przechowywania faktur, prowadzenia dokumentacji księgowej oraz rozliczeń podatkowych, a także – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych – obowiązków ustawowych w zakresie sprawdzenia, czy kupujący jest osobą pełnoletnią;
  -  podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

  e) dochodzenia roszczeń oraz ochrony swoich praw we wszelkich postępowaniach, związanych z działalnością Administratora, w tym także do celów archiwalnych;
  - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora);

  f)  w celu oferowania Klientom naszych produktów (marketing bezpośredni) – za zgodą Klienta;
  - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
 5. Okres przetwarzania danych przez Administratora
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia lub wykonania umowy, a dłużej niż przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń z tytułu wymowy lub jej nieprawidłowego wykonania (z reguły są to 3 lata), lub też terminów obowiązkowego przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa podatkowego (z reguły jest to 5 lat).
  W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach marketingu własnego Administratora (newsletter), dane Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

  7. Brak obowiązku prawnego podania danych
  Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i brak jest obowiązku podania danych, który wynikałby z obowiązujących przepisów prawa.

  Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne, aby mogła zostać zawarta umowa dotycząca sprzedaży towarów, które Klient chce nabyć w naszym sklepie internetowym oraz by towary te zostały Klientowi dostarczone. Bez podania danych osobowych sklep internetowy nie będzie mógł dokonać sprzedaży na rzecz Klienta.
 6. Przekazywania danych osobowych
  Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie przez Administratora podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa.
  Dane osobowe Klientów są przekazywane przewoźnikowi, który dostarcza Klientom zakupione przez nich towary, a przekazanie danych ma na celu wyłącznie umożliwienie wykonania dostawy.
  Ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usługi IT, firmie księgowej lub kancelarii prawnej – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie w zakresie określonym w tej umowie.
 7. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przepisy RODO określają pełną listę prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientom sklepu internetowego przysługują w szczególności następujące prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo otrzymania od Aministratora  informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz jego zakresie.

  W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o udzielenie informacji i przekazanie kopii przetwarzanych danych.

  - prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, jeżeli są one błędne lub uległy zmianie.

  W celu realizacji ww. prawa Klient dokonuje samodzielnie zmian dany, korzystając z zakładki „Profil Klienta” na stronie sklepu internetowego. Klient może także zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanie zmiany jego danych.

  - prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania. W celu realizacji ww. prawa Klient może zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięcie jego danych osobowych.

  - ograniczenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo żądać, aby wyłączyć z przetwarzania określone dane osobowe lub ograniczyć zakres czynności przetwarzania danych (bez ich usuwania). W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych.

  - prawo do wniesienia sprzeciwu; zgodnie z którym Klient ma prawo żądać w każdym czasie zaprzestania przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora. W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze sprzeciwem. Po wpływie sprzeciwu Klienta Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta w ww. celu.

  W przypadkach określonych w przepisach prawa Klient ma  prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora. Pomimo złożenia sprzeciwu przez Klienta jego dane będą mogły być nadal przetwarzane przez Administratora, jednak wyłącznie wtedy, gdy będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez Administratora, które według przepisów prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Klienta, lub gdy dalsze przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo do otrzymania od Administratora przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi. W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując adres poczty elektronicznej, na które jego dane powinny zostać wysłane.

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z którym Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa. Dane kontaktowe  Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie tego urzędu: https://uodo.gov.pl

POLITYKA COOCKIES

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Klientów i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Klientów, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- umożliwienia korzystania z usługi – uwierzytelniające pliki cookies;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka, istnieje jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia, powinien zwrócić uwagę na to, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce internetowej.

Należy także pamiętać o tym, że w przypadku korzystania z jednego komputera z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu Administratora, do którego Klient jest zalogowany, koniecznie należy się wylogować. W przeciwnym wypadku osoby nieupoważnione mogą uzyskać dostęp do serwisu oraz danych Klienta.

Certyfikat SSL
Dla bezpieczeństwa danych naszych Klientów na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram