KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

1 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 01.10.2019

Prorok Zachariasz podsyca nadzieję narodu wybranego, który z utęsknieniem oczekuje zakończenia ziemskiej wędrówki. 

Nawiązując do ostatecznego nawrócenia wszystkich narodów do Pana, Tradycja prorocka jest jednomyślna – że nie nastąpi to dzięki misyjnej aktywności jednego narodu. Nie – będzie to wynik Bożego działania w sercach wszystkich ludzi. 

Ewangelia również daje nam światło i nawiązuje do pielgrzymki wszystkich narodów, na końcu czasów, do Jeruzalem. Słowa św. Łukasza o "wypełnieniu się dni Jezusa" nie mówią tylko o Jego wniebowstąpieniu,
ale również o misterium Jego śmierci i zmartwychwstania w Jeruzalem. Tam jest miejsce wypełnienia Bożego planu zbawienia wszystkich ludzi. 

Wędrówka do Jeruzalem wraz z Jezusem jest okazja dla apostołów do zmiany swojego nastawienia i swoich oczekiwań. Jest to czas nawrócenia, który trwa całe życie. Świadczy o tym epizod opisany
w dzisiejszej Ewangelii. Jezus, tak jak każdy mu współczesny, doskonale znał wrogość pomiędzy Żydami a Samarytanami, a mimo to zdecydował się zapytać Samarytan o nocleg. Reakcja uczniów na ich odmowę pokazała jak wiele musza oni zmienić w swoich sercach jeśli chcą iść za Jezusem i brać udział w Jego misji zbawienia. 

W nauczaniu Jezusa nie ma miejsca na zemstę oraz podsycanie konfliktów i różnic. Tak jak i Jezus nauczał powinien postępować dziś Jego Kościół.  

Misja Kościoła to naśladowanie Osoby Jezusa. To nawrócenie które obejmuje całkowicie każdego, pozostawiając w rękach Boga otwieranie serc innych. 

Najważniejszym zadaniem Kościoła jest otwierać się na Ducha Świętego i na Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram