KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

5 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 05.10.2019

W dzisiejszym czytaniu 72 uczniów powróciło z misji do Jezusa z wielką radością. Jezus jako ich Nauczyciel podziela tę radość. Jako Jego uczniowie mamy łaskę i moc pokonywania zła w świecie i deptania wrogów. 

Jest słusznym dla misjonarza odczuwać radość z powodzenia ewangelizacji, jednak  radość ta powinna być głębszą w sensie eschatologicznym: radość ze zbawienia, z wypełniającej się nadziei. „Dobrze, sługo dobry i wierny... Wejdź do radości twego Pana!” Mt 25:21.23

Tym co jest najważniejsze dla uczniów Jezusa to fakt, że ich imiona są zapisane w niebie. W tłumaczeniu  hebrajskim możemy przeczytać, że tych 72 którzy powrócili  z misji są przez Boga określeni jako obywatele nieba. To jest ich prawdziwy dom, królestwo do którego zapraszają innych. 

W połowie dialogu z misjonarzami Jezus zwraca się w modlitwie do swojego Ojca. Jest to dziękczynienie, że w swoim miłosierdziu Bóg Ojciec objawia się prostym jak dzieci, a nie uczonym. Do głoszenia Dobrej Nowiny najważniejszym jest nie przygotowanie teologiczne, ale wiara w Boga.  

Jezus pokazuje swoim uczniom jak głęboką i otwartą relacje ma ze swoim Ojcem. Tego ich uczy. By Go naśladowali we wzajemnym zaufaniu i miłości, bo jest to źródło powodzenia wszelkiej działalności misyjnej. Tylko gdy sami trwamy w głębokiej relacji z Bogiem jesteśmy  w stanie pociągnąć innych do Niego. Napełnieni Bożą miłością możemy szerzyć Królestwo Boże. 

Dziś Pismo zaprasza nas byśmy zatrzymali się nad działaniem Bożej łaski w nas. Byśmy odkrywali drogi Ducha Świętego który przemienia nasze serca byśmy pomagali innym się przemieniać. 

Głęboka komunia z Jezusem i Bogiem Ojcem pozwala misjonarzowi nie skupiać się na własnych efektach działalności misyjnej, ale ufać Bogu i radować się faktem, że jego imię zapisane jest w niebie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram