KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

9 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 09.10.2019

Modlitwa Ojcze nas jest czymś więcej niż zwykłą modlitwa, jest jak to nazwał Tertulian "streszczeniem całej Ewangelii”, ponieważ znajdujemy w niej podstawowe zasady, najgłębsze nadzieje i potrzeby uczniów Jezusa.

Przede wszystkim Ewangelia św. Łukasza ukazuje dar Jezusa, którym jest nazwanie Boga "Ojcem" . W Starym Testamencie wielokrotnie to sformułowanie występuje jednak Jezusowe "Ojcze" jest pełne intymności i bliskości.

Ucząc swoich uczniów jak się modlić, zaprasza ich by zwracać się do Boga jak do najukochańszego Taty pełnego miłosierdzia. Otwiera przed nimi synowska relacje. A ta jest fundamentem traktowania wszystkich jako braci i siostry, dzieci tego samego Ojca.

Jedna z najważniejszych próśb zawartych w „Ojcze nasz” dotyczy uświęcenia imienia Bożego. Imię Boże jest święte samo w sobie ( Ps 33:21), ale ta prośba wskazuje na zobowiązanie by żyć jak ludzie, którzy należą do Niego. Tak w Starym Testamencie rozumiano uświęcenie imienia Bożego – żyć zgodnie z Jego wolą.

Druga prośba zawarta w Ojcze Nasz to prośba o przyjście Bożego Królestwa. Jezus zapewnia, że Królestwo Jego Ojca jest obecne i aktywne w rzeczywistości. Ogłasza że Bóg wkracza w historie ludzkości aby rozpocząć nową erę, gdzie nikt nie czuje się samotny i gdzie wspólnie budujemy świat, który jest pokojową i braterską społecznością gdzie godność każdej osoby jest respektowana.

Następną prośba zawarta w Łukaszowej wersji Ojcze Nasz zawiera się w słowach „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Ma to podwójne znaczenie. Pierwsze by nie zapominać, że Bóg jest tym, od którego dostajemy wszelkie dobro i codzienny pokarm. Drugie znaczenie objawia się w użyciu słowa "naszego chleba", a nie "mojego". Zwraca to uwagę na potrzebę i obowiązek dzielenia się tym wspólnym dobrem.

Kolejna prośba zawarta w modlitwie dotyczy przebaczenia. Ewangelista Łukasz zakłada, że każdy powinien zdać sobie sprawę z własnej ułomności i zdolności do popełniania błędów, oraz że wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Boże przebaczenie jest zawsze nam dane za darmo i ma nas uczyć podobnego miłosiernego postępowania wobec bliźnich.

Ostatnia prośba zawarta w Ojcze Nasz to "i nie wódz nas na pokuszenie". Przyznajemy się tu do grzeszności i Bóg pomaga nam być świadomymi własnych słabości. Nie prosimy Boga by unikać pokus, ale by pomógł nam je pokonać.

Modlitwa jest zawsze doświadczeniem relacji z Bogiem, spotkaniem z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. Modlitwa „Ojcze Nasz” ukazuje nam fundamentalne prawdy tego spotkania i jego następstwa.

Łaska nazywania Boga Ojcem pomaga nam żyć jak siostry i bracia. Obowiązek święcenia imienia Bożego to budowanie Jego Królestwa. Przebaczenie, które otrzymujemy od Jezusa skłania nas do głębokiego nawrócenia by unikać grzechu oraz by przebaczać innym.

Ojcostwo Boże, w pełni ukazane w życiu Jezusa sprawia, że misjonarze tworzą jedną rodzinę gdzie do stołu Słowa i Eucharystii każdy jest zaproszony. Poprzez swoje przyjście od Ojca i powrót do Niego, Jezus czyni każdą naszą apostolską działalność swoją. On działa i zasiewa ziarno w sercach braci i sióstr pielgrzymującego Kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram