KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

10 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 10.10.2019

W dzisiejszej Ewangelii temat przyjaźni jest bardzo znaczący. Nowy Testament pełen jest opowieści o Jezusie pozyskującym przyjaciół. Wyciąga On swoje miłosierne dłonie by uchwycić i uratować każdego.

Podczas Ostatniej Wieczerzy pozostawiając nam przykazanie miłości, Jezus rzekł" Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15: 13). Najmocniej okazuje swoją przyjaźń i miłość na Krzyżu, kiedy to umiera za nas.

Każdy jest powołany by żyć w głębokiej przyjaźni z Jezusem. Taka relacja ożywia Ducha Świętego w nas. Daje nam siłę by zwyciężyć wszelkie słabości i trudności. Przyjaźń dokonuje się na płaszczyźnie serca, gdy jedno powierza się całkowicie drugiemu w zaufaniu i oddaniu. Wzrastanie w przyjaźń dokonuje się poprzez głębszą relację z Bogiem i bliźnim. Inni będą również podążać za Chrystusem, widząc jak osobista przyjaźń z Nim zmienia serce Jego ucznia.

W dzisiejszym czytaniu przyjaźń nie gwarantuje tego do czego zmierzamy. Nasza potrzeba musi być podparta natarczywością, pewnością otrzymania, i zdolnością ofiarowania nawet w nieodpowiednich warunkach.

Bochenki chleba i Duch Święty wspomniany w opowiadaniu Jezusa są jawnym nawiązaniem do eucharystii i chrztu, który jest początkiem przyjaźń z Jezusem i Jego Ojcem: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rom 8: 26).

Natarczywość prośby o 3 bochenki, by podzielić się z gościem, podkreśla wagę opieki nad bliźnim. Autentyczna modlitwa, otwiera nas na potrzeby innych i popycha nas do działania. Prosimy w naszych potrzebach, ale również i w potrzebach innych ludzi, z którymi tworzymy to samo Ciało Chrystusa.

W swojej apostolskiej adhortacji Evangelii Gaudium Papież Franciszek zaznacza: " Radość Ewangelii wypełnia serce i życie tego który spotkał Jezusa". "Jedynie dzięki temu spotkaniu — lub ponownemu spotkaniu — z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy uwolnieni od wyizolowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie (...) W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Wszyscy zostaliśmy stworzeni do tego, co proponuje nam Ewangelia: do przyjaźni z Jezusem i miłości braterskiej". Nasza wiara "umacnia się przez odnawiane własne doświadczenie cieszenia się Jego przyjaźnią i Jego orędziem."

Papież Franciszek często posługuje się bardzo trafnymi przykładami czym jest ewangelizacja: jest to miłość do Jezusa i miłość do Jego ludu.

Z tego wynika, że każdy misjonarz, który doświadczył spotkania z Jezusem i osobistej przyjaźni z Nim, będzie pragnął to doświadczenie przekazać innym. Zaczynając od osobistej relacji z Bogiem, pragniemy być przyjaciółmi z innymi by uczestniczyć we wspólnej przyjaźni z Jezusem naszym Panem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram