KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

12 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 12.10.2019

W dzisiejszej krótkiej Ewangelii słyszymy słowo "błogosławiony". Jest to określenie duchowego powodzenia, gdzie prawdziwa radość spływa do duszy, choć może też oznaczać "czczony" i "szanowany". Więc kim są ludzie, którzy zasłużyli by być nazwani błogosławionymi?

Odpowiedź Jezusa jest jasna i krótka "błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają» . Te słowa nakłaniają do prawdziwej refleksji o naszym chrześcijańskim powołaniu.

W Starym Testamencie możemy przeczytać niesamowite sugestie proroków odnośnie czytania Pisma świętego: "Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiaj" (Ez 3:1-2), czy u proroka Jeremiasza: "Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego" (Jer 15:16). Autentyczne słuchanie Słowa Bożego to medytacja nad nim, rozważanie, przyjęcie do serca. To pozwoli by przynosiło ono owoce i by wpływało na nasze postępowanie i życie. Bo miłość Boga przeplata nasze życie. To wymaga ciągłego przylgnięcia do Boga co nie jest łatwe i nie działa automatycznie.

Drugie pouczenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii skupia się na wdrażaniu w życie Słowa Bożego. Na przenoszeniu w życie codzienne miłości Boga. Odnosi się to nie tylko do wymiaru jednostkowego, ale również do ujęcia socjalnego. Jak ukazujemy swoim życiem, że słuchamy Słowa Bożego? W ostatnich czasach kolejni papieże kładli nacisk jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego z równoczesnym wdrażaniem go w życie. Mamy być i słuchaczami i działaczami. Ewangelizacja wymaga i kontemplacji i konkretnej działalności. Powinniśmy przywołać słowa papieża Pawła VI z "Evangelii nuntiandi" «Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami» (EN 41).

Uważne badanie Pisma Świętego pozwoli zauważyć, że pierwszą osobą  nazwaną błogosławioną jest Maryja. Jest ona błogosławioną bo uwierzyła. Uczniowie Jezusa powinni, jak ona, rozpamiętywać w sercu cud wcielenia Słowa Bożego- Jezusa. Maryja, jako wierny uczeń, który żyje wiarą, jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka i ukazuje powołanie całego Kościoła do szerzenia Dobrej Nowiny całemu światu.  Papież Franciszek w „Evangelii gaudium” pisze: "Ona jest niewiastą wiary, kroczącą w wierze , a „Jej wyjątkowe pielgrzymowanie wiary wciąż staje się punktem odniesienia dla Kościoła. Ona pozwoliła się prowadzić Duchowi na drodze wiary, ku przeznaczeniu służby i płodności. Dzisiaj kieruję ku Niej spojrzenie, by pomogła nam głosić całe orędzie zbawienia, i aby nowi uczniowie stawali się ewangelizatorami (...) W taki też sposób Maryja przez wiele lat obcuje z tajemnicą swojego Syna i idzie naprzód w swojej pielgrzymce wiary”.

Dzielenie się Dobrą Nowiną nie polega tylko na słowach, a wręcz przeciwnie. Mniej słów, a więcej czynów. Trzeba być świadkiem. Ponieważ najgłębsze znaczenie Słowa Bożego nie jest na poziomie teoretycznym, ale dokonuje się w cichości duszy, która wyraża się w czynach miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram