KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

16 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 16.10.2019

W pierwszym czytaniu Św. Paweł zwracając się do wierzących Rzymu, potwierdza, że Żydzi, podobnie jak poganie, popełniają zło.  W rzeczywistości wskazuje, jak łatwo Żydzi oskarżają pogan o niemoralność, chełpiąc się przekonaniem bycia lepszymi niż inni ze względu na całkowite przestrzeganie Prawa.  Aby pokazać jak jego bracia Żydzi zgubili drogę, Apostoł próbuje zburzyć niektóre z ich fałszywych przekonań, które sam wyznawał zanim poznał Zmartwychwstałego Pana.  Po wcześniejszym ślepym zaufaniu Prawu, Paweł nawrócił się przez wiarę, która usprawiedliwia i działa poprzez miłość, a nie poprzez rytualne przestrzeganie przykazań.  Nie wystarczy wierzyć słowami i zewnętrzną praktyką Prawa;  trzeba żyć wiarą.

Będziemy sądzenie na podstawie miłości, owocu naszej przynależności do Chrystusa, który zmarł i zmartwychwstał.  Wiara jest udziałem w Jego boskiej naturze i miłości. Św. Paweł potępia grzech zatwardziałości serca i upór ludzi, którzy wierzą, że tylko oni zasługują na zbawienie.  Przyszedł czas, kiedy każdy może się poddać miłosierdziu Boga, odkrywając, że On chce wylać swoją dobroć nawet na tych, którzy byli daleko od Niego.  Pewność posiadania racji i arogancja myślenia, że jest się jedynym obrońcą prawdy i moralności może prowadzić do pogardy Boga, widząc Jego miłosierdzie jako słabość.

Dzisiejszy fragment Ewangelii, potępienie faryzeuszy i uczonych w Prawie, jest  ostrzeżeniem dla chrześcijan  przed pokusa legalizmu i formalizm, które są wielkimi wrogami zbawczego dzieła Chrystusa. Jezus zaczyna od potępienia nadużyć faryzeuszy dotyczących składania ofiary na rzecz świątyni. Przestrzegają oni minimalnych i marginalnych norm, takich jak dziesięcina z mięty, ruty i ziół.  Jezus nie chce eliminować tych praktyk, ale chce umieścić je we właściwym kontekście. Składanie ofiary bez osobistego zaangażowania w drogę nawrócenia może stać się pretekstem do zaniedbania podstawowych zasad,  takich jak sprawiedliwość i miłość Boża, rzeczywistości, które domagają  się zdecydowanej i ciągłej transformacji własnego serca.  Słowa Jezusa rozbrzmiewają z siłą i wzbudzają gniew nie tylko faryzeuszy, ale także uczonych w Prawie, którzy są przez Niego mocno  oskarżani. Jezus jest przeciwko ich praktyką nakładania na innych dużego ciężaru obrzędów, w które nie są osobiście zaangażowani, odsłaniając głęboką niekonsekwencję  między ich nauczaniem, a własnym życiem.  Prawo ma służyć poprawie jakości życia, aby je zachować i promować.  Wiara nigdy nie odczłowiecza osoby, przeciwnie, zachęca każdego do pełnego rozwoju w Chrystusie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram