KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

20 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 20.10.2019

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Misji.

Ochrzczeni i posłani chrześcijanie nie mają produktu na sprzedaż, który narzucają światu. Wierzący otrzymują zadatek boskiego życia, który ogłaszają, świadczą i przekazują dla swojego i innych zbawienia.

Biblijny tekst z Księgi Wyjścia jest wspomnieniem wydarzenia z historii Izraela, gdzie naród poszukujący swojej ziemi, walczy o swoje przetrwanie.

Oczywistym jest fakt, że zarówno wyzwolenie z niewoli egipskiej jak i zwycięstwo w bitwie z Amalekitami, jest zasługą Bożej pomocy. Utrzymują to wydarzenie w pamięci dla innych jako świadectwo wiary w Boga Jedynego i Prawdziwego, Boga który przychodzi z pomocą słabemu i prześladowanemu.

Krzyż Chrystusa jest miejscem, gdzie ostatecznie diabeł jest pokonany przez miłość Jedynego, który umiera za nas. On również umiera za tych którzy prześladują i są oprawcami.

Bóg zniszczył nasz grzech, niesprawiedliwość i śmierć poprzez przyjęcie go na siebie i unicestwił to wszystko dzięki niezmierzonej miłości.

"Poprzez śmierć Jezusa na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i zbawić go — jest to miłość wyrażona w najbardziej radykalnej formie" powiedział papież Benedykt XVI Sacramentum Caritatis. Nowy Testament i cale Pismo przedstawia nam i ukazuje odkupienie świata przez Boga.

Znajomość Pisma Świętego jest konieczne, o tym przekonuje nas św. Paweł w liście do Tymoteusza: ono jest natchnione przez Boga, zachęca nas do dobrej pracy nad sobą by wzrastać w doskonałości i świętości.

Można powiedzieć, że gorliwość chrześcijańska jest to pragnienie by mieć serce przepełnione Chrystusem i być prowadzonym przez Ducha Świętego przyczyniając się do zbawienia wszystkich ludzi. Wszystkich wspierać na drodze do Chrystusa niezależnie od rasy i pochodzenia, dzieląc radości i nadzieje, by odnajdywać sens życia którym jest Zmartwychwstały Chrystus.

Św. Tymoteusz często jest wspominany przez św. Pawła jako oddany i gorliwy służbie ewangelizacji. Zawsze pokorny służy Kościołowi z pasja i odwagą.

Słowo Boże jest porównane do miecza który przenika nasze serca. To kluczowe narzędzie w walce, jest tutaj symbolem duchowej walki o nowe narodzenie w Chrystusie, o nawrócenie, o dobroć i wzrastanie w wierze.

Ewangelia Jezusa naprawdę wskrzesza umarłych,  podnosi poniżonych, daje radość pokonanym, odradza każde stworzenie, przemienia, uświęca i oferuje życie wieczne. Kiedy Słowo oświeca swoim światłem zagląda tak głęboko w duszę, że pozbawia ją wszelkiej obłudy i sztuczności, a czyni to zawsze po to by wybaczać i oczyszczać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram